Europoslanci k Izraeli: Hamás rozdrtit a začít jednání

zdroj: Evropský parlament

Poslanci požadují okamžité a bezpodmínečné propuštění všech rukojmích a rozbití teroristické organizace Hamás.

 V usnesení přijatém ve čtvrtek poslanci vyjadřují hluboký zármutek nad osudem nevinných obětí na obou stranách a vyzývají k trvalému příměří a k obnovení úsilí o politické řešení, jakmile budou okamžitě a bezpodmínečně propuštěni všichni rukojmí a teroristická organizace Hamás bude rozbita.

Izrael má právo bránit se v mezích mezinárodního práva, připomínají poslanci, což znamená, že všechny strany konfliktu musí vždy rozlišovat mezi bojovníky a civilisty, že útoky musí být vedeny pouze na vojenské cíle a že cílem útoku nikdy nesmí být civilisté ani civilní infrastruktura.

Úplný přístup do pásma Gazy

Poslanci vyjadřují hluboké znepokojení nad neutěšenou a rychle se zhoršující humanitární situací v pásmu Gazy, zdůrazňují, že je naléhavě zapotřebí dosáhnout úplného, rychlého, bezpečného a neomezeného přístupu humanitární pomoci do celého pásma Gazy, a požadují okamžitou obnovu životně důležité infrastruktury.

Návrat k dvoustátnímu řešení

Usnesení vyzývá k přijetí evropské iniciativy, která by se opět začala zaměřovat na dvoustátní řešení, a zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné okamžitě obnovit mírový proces. Vítá iniciativu Za den míru pro Blízký východ, kterou těsně před útoky zahájily EU a Liga arabských států.Poslanci plně podporují arabskou mírovou iniciativu z roku 2002, která navrhuje úplnou normalizaci vztahů mezi Státem Izrael a všemi arabskými státy výměnou za úplné stažení Izraele ze všech palestinských a arabských území okupovaných od roku 1967, a naléhavě vyzývají k plnému zapojení palestinské správy do tohoto procesu.

Ukončení okupace

Parlament vyzývá k ukončení okupace palestinských území a zdůrazňuje, že izraelské osady na Západním břehu Jordánu, včetně Východního Jeruzaléma, jsou podle mezinárodního práva protiprávní.Parlament rovněž důrazně odsuzuje nárůst extremistického násilí osadníků vůči Palestincům a vyzývá k restriktivním opatřením pro extremistické osadníky, kteří porušují lidská práva a mezinárodní právo.

Odpovědnost za teroristické činy

Poslanci opakují, že EU důrazně podporuje činnost Mezinárodního trestního soudu a Mezinárodního soudního dvora a žádají, aby osoby odpovědné za teroristické činy a porušování mezinárodního práva byly pohnány k odpovědnosti.Parlament rovněž připomíná, že braní rukojmích a záměrné útoky na civilní obyvatelstvo jsou závažným porušením mezinárodního práva.

Usnesení bylo přijato 312 hlasy (131 bylo proti a 72 se zdrželo hlasování).