Univerzita a pozůstalí s rozhodnutím policie nesouhlasí

zdroj: Midjourney.com a Canva.com

Prošetřování střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zřejmě ještě není u konce. Policie ho sice formálně ukončila, Univerzita a pozůstalí se proti tomu ale odvolali. Upozorňují na některé nesrovnalosti a nedostatečné vysvětlení postupu policie.

Není koho stíhat?

Policie sice prověřování střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ukončila, Univerzita i pozůstalí proti tomu ale okamžitě podali stížnost. Nelíbí se jim, že policie nedošetřila nejen všechny souvislosti útoku, ale také samotný průběh tragické události. Univerzita, zranění studenti a profesoři i pozůstalí zavražděných dostali v reakci na stížnosti k nahlédnutí dokument s detaily vyšetřování. Policie odložení případu zdůvodňuje mimo jiné tím, že během útoku pachatel zemřel. Nemůže proti němu tedy zahájit trestní stíhání. Zdá se, že toto vysvětlení však nestačí.

Policie i Univerzita apelují: s informacemi zacházejte ohleduplně

Policie i Univerzita společně apelují na média a občany, aby se v celé věci chovali co nejcitlivěji. Došlo totiž k situacím, kdy se poškození k citlivým informacím dostali právě z médií. Podle policejní zprávy o poskytnuté psychosociální pomoci střelba významně psychicky zasáhla až 9000 lidí. S podobně tragickou událostí jsme neměli zkušenost, o to větší byl celospolečenský šok a nepřipravenost některých klíčových aktérů. Na média se snesla vlna kritiky za necitlivé a nebezpečné informování v přímém přenosu.

Rakušan stojí za policií

Ministr vnitra Vít Rakušan se v současné době k této kauze nechce blíže vyjadřovat. Bylo by to od něj prý necitlivé. Počká, až se s informacemi seznámí Univerzita, všechny oběti i pozůstalí. Je ale připraven vystoupit s analytickou zprávou, jejíž výstupem mají být argumenty, které podporují postup a vyšetřování policie. Ministr zdůraznil, že se z tragické střelby musíme poučit. Přijít chce se systémovými změnami, díky kterým budeme do budoucna podobným událostem předcházet.

Více otázek než odpovědí?

Policie má co vysvětlovat. Univerzita i pozůstalí mají řadu otázek a evidentně je nehodlají nechat bez odpovědí a bez následků. Objevují se dokonce hlasy vyzývající k rezignaci ministra vnitra Rakušana i policejního prezidenta Martina Vondráška. Největším pochybením policie má být to, že po obdržení varování v první fázi prohledala jen část budovy školy. Vraha, který se už v té době ukrýval o pár pater výše, tak - logicky - nenašla. Další kritika míří i na samotnou prevenci tragédie. Vrah měl na celou akci připravovat měsíce dopředu, bezpečnostním složkám se ale tuto hrozbu nepodařilo podchytit. Proč? I na to by měla policie bájí odpovědi.

Střelec ukázal na chyby v systému

Šest měsíců po tragické události, která otřásla předvánočním Českem, stále přetrvávají nejasnosti a nezodpovězené otázky. Jisté je, že se jednalo o čin, který poukázal na zásadní chyby a nedostatky v systému, ve kterém je evidentně možné, že si evidentně psychicky narušený člověk může bez problémů sehnat zbraně i důležité informace vedoucí ke zmaření mnoha lidských životů. Naše společnost je fascinovaná masovými vrahy, točí se o nich stále více filmů, seriálů a podcastů. V kombinaci s nepříliš dobrým psychickým stavem zejména mladé generace není překvapením, že k podobném činu nakonec došlo i u nás. Otázkou, která teď stojí před policií, bezpečnostními složkami i před ministrem vnitra je, jak co možná nejlépe preventovat, aby se podobná situace neopakovala.